Publicerad 11 mars 2021
Frågor och svar

Hur gör regioner som inte har direktöverföring av uppgifter från journal till Graviditetsregistret?

I alla regioner registreras en inskrivnings- och uppföljningsregistrering manuellt direkt i Graviditetsregistret. Tre regioner (Uppsala, Värmland och Kronoberg) har i nuläget ingen överföring av journaluppgifter till registret.

Enkät ett skickas utifrån uppgift om första journalförda besök under graviditet som barnmorskan fört in i den manuella inskrivningsregistreringen. Enkät två och tre skickas utifrån uppgift om förlossningsdatum. För de regioner med automatisk överföring från journal till Graviditetsregistret hämtas uppgift om förlossningsdatum från FV1-mappen.

I de regioner som inte har direktöverföring av journaluppgifter måste barnmorskan i mödrahälsovården föra in förlossningsdatum i den manuella uppföljningsregistreringen för att enkät två och tre ska skickas. Eftersom enkät två skickas och besvaras cirka åtta veckor efter förlossningen måste uppgift om förlossningsdatum registreras innan det gått åtta veckor efter förlossningen.

Enkät ett

Den första enkäten är helt avhängig om barnmorskan gjort en manuell inskrivningsregistrering. Detta är lika för alla regioner.

Enkät två

För att enkäten ska skickas ut åtta veckor efter förlossningen krävs att barnmorskan i Uppsala, Kronoberg och Värmland registrerat förlossningsdatum manuellt i Graviditetsregistret tidigare än vad de flesta har som rutin idag, eftersom eftervårdsbesök görs upp till 16 veckor efter förlossningen varpå uppföljningsregistreringen i allmänhet görs.

Enkät tre

I den manuella uppföljningsregistreringen finns uppgift om förlossningsdatum. Har den manuella uppföljningsregistreringen gjorts efter förlossningen (se ”Enkät två”) så leder detta automatiskt till att enkät tre skickas ut ett år efter förlossning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset