Publicerad 11 mars 2021
Frågor och svar

Hur skyddas personuppgifter?

Deltagarnas uppgifter är skyddade enligt svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och eventuell forskning. Svaren från Graviditetsenkäten presenteras på gruppnivå när resultaten presenteras för vårdens verksamheter. Innan uppgifterna kan användas för en eventuell forskningsstudie krävs alltid ett godkännande av Etikpröv­ning­smyndigheten.

Det är frivilligt att delta i undersökningen och i Graviditetsregistret.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset