Publicerad 11 mars 2021

Privata läkare,fysioterapeuter, ersättning

SKR samlar årligen in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa).

Lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi (SFS 1993:1652) reglerar landstingens ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning (SFS 1994:1121) respektive förordningen om ersättning för fysioterapi (SFS 1994:1120).

Sveriges Kommuner och Regioner har årligen, från och med verksamhetsåret 1994, samlat in uppgifter om verksamheten och presenterat dessa i en rapport eller i tabeller. För verksamheten 2019 presenteras uppgifterna i följande dokument:

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2019 (Excel)

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2019 (PDF)

Innehåll i de fyra tabellerna

  1. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning, antal besök, antal telefonrådgivningar och utbetald ersättning efter specialitet/grupp av specialiteter 2019.
  2. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning efter huvudman/grupp av huvudmän 2019.
  3. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter arvodeskategori 2019.
  4. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter huvudman 2019.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset