Publicerad 6 april 2021

Ekonomi- och verksamhetsstatistik

SKR presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner. Syftet är att ge en nationell heltäckande bild, och att underlätta jämförelser mellan regionerna över tid. Statistiken är uppdelad efter verksamhet enligt VI 2000.

Visualiseringar och sammanställningar

Interaktiva diagram

Interaktiva diagram som ger en snabb överblick över statistiken för åren 2006 och framåt. Här kan du enkelt jämföra regioner med varandra och se utvecklingen över tid. Här finns även möjligheter att jämföra öppen vård inklusive hemsjukvård och tandvård, slutenvård, verksamhetskostnader och resultaträkning.

Webbvisualisering

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling

Här återfinns ett urval av tabeller och diagram som ger en överskådlig bild av regionernas ekonomi och verksamhet. Sammanställningen finns i två format, excel och pdf.

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2019 (PDF)

Sammanställning hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2019 (Excel)

Tabellsamlingar och öppen data

Verksamhetsstatistik

All verksamhetsstatistik, inklusive statistik om vårdtillfällen, för åren 2010-2019 samlad i en excelfil.

Verksamhetstabeller 2010–2019 (Excel)

Ekonomistatistik

All ekonomistatistik, inklusive resultat och balansräkning, för åren 2010-2019 samlad i en excelfil. Statistiken samlas in av SCB. Filen är uppdaterad september 2020.

Ekonomitabeller 2010-2019 (Excel)

Om statistiken

Statiken samlas in från regionerna en gång per år enligt verksamhetsindelningen VI 2000. Verksamhetsstatistiken samlas in av SKR. Ekonomistatistiken samlas in av SCB och följer kontoplanen Regionbas.

VI 2000 - Verksamhetsindelning, exempel och verksamhetsbegrepp

Kontoplanen Regionbas

Kommunernas ekonomi och verksamhet

Statistik som beskriver kommunernas ekonomi- och verksamhet presenteras bland annat här:

Sektorn i siffror

Kolada (databasen för kommuner och regioner)

Öppna jämförelser

Statistiska Centralbyrån, SCB

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset