Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär uppdraget att ge patienten personligt stöd?

Det innebär att stödja de patienter som är sjukskrivna, utifrån patientens önskemål och förutsättningar. Insatser som avses är till exempel:

  • Samtalsstöd och andra insatser för att motivera den sjukskrivna patienten att vara delaktig i den vård som krävs för att få eller återfå arbetsförmåga.
  • Att underlätta för patienten att hitta lösningar och på egen hand klara att genomföra vårdinsatser så att hen inte drabbas av en längre sjukskrivning än nödvändigt.
  • Att den sjukskrivna patienten får en kontaktperson att vända sig till om rehabiliteringsplaneringen och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården och om förhållandet till andra aktörers ansvar. Kontaktpersonen ska inte ha rollen som ombud för patienten.

Hälso-och sjukvården har endast ansvar för sådant personligt stöd som krävs för patientens vård och behandling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.