Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Omfattar koordineringsinsatser också utveckling av interna rutiner, information om förändringar inom det försäkringsmedicinska området och statistikhantering?

Nej, lagen säger inget om det. Regeringen bedömer att sådan kompetens- och verksamhetsutveckling ingår i regionens övergripande ansvar för verksamheten och för en god hälso- och sjukvård, därför bör det inte regleras i lag hur detta arbete ska organiseras.

Regionerna avgör var i organisationen eller vårduppdragen ansvaret ska ligga och verksamhetschefen avgör, utifrån regionens uppdrag, vilka uppgifter som ska ingå i koordineringsinsatserna på respektive enhet. Många rehabiliteringskoordinatorer har idag de nämnda uppdragen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.