Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Krävs det särskild kompetens och utbildning för att få arbeta som rehabiliteringskoordinator? 

Kompetenskraven för att få utföra koordineringsinsatser är inte reglerade i lag.

Som huvudregel regleras inte vilka yrkesgrupper som ska utföra vilka uppgifter inom hälso- och sjukvården. Av 5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen framgår dock att där hälso- och sjukvård bedrivs ska den personal som behövs finnas, för att kunna ge god vård. Det blir därmed en fråga för regionerna att säkerställa rätt kompetens.

Vanliga yrkesbakgrunder är idag arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom eller sjuksköterska.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.