Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Kan vi använda KVÅ-koden rehabiliteringskoordinering GC001?

Ja. KVÅ-koden kan användas för alla patientkontakter som journalförs inom uppdraget för rehabiliteringskoordinering. KVÅ-koden underlättar för att ta fram statistik om koordineringsinsatser och för att göra jämförelser inom och mellan regionerna, för en fortsatt utveckling av koordineringsinsatserna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR