Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Ingår kartläggningssamtal i koordineringsinsatser?

Koordineringsinsatser gäller det personliga stöd som krävs för patientens vård och behandling. Om kartläggningssamtal behövs för att vården ska bli mer effektiv ska det ingå i koordineringsinsatserna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR