Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska koordineringsinsatserna erbjudas? 

Insatserna ska kunna organiseras och erbjudas inom befintliga verksamheter i hälso- och sjukvården, där det bedöms lämpligt, och regionen avgör vad koordineringsuppdraget ska innehålla.

Koordineringsinsatserna kan genomföras av eller tillsammans med en vårdsamordnare eller en fast vårdkontakt som utsetts enligt patientlagen, eller av någon annan hälso- och sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset