Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Hur säkras kompetensen när koordineringen inte ska utföras av en särskild profession?

SKR har tagit fram en vägledning med kompetensmål för rehabiliteringskoordinatorer. Vägledningen kan användas som stöd för att säkra att de som utför koordineringsinsatserna har rätt kompetens. I vägledningen anges att en lämplig bakgrund för arbete inom funktionen är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, socionom eller rehabiliteringsvetare.

SKR:s vägledning Kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR