Publicerad 12 mars 2021
Frågor och svar

Omfattas patienter som inte har rätt till sjukpenning (till exempel den som får försörjningsstöd) av koordineringslagen?

Ja. Lagen gäller även de patienter där det intygats att patienten på grund av skada eller sjukdom i någon utsträckning är förhindrad att delta i arbetslivet. Det har alltså ingen betydelse vilken form av ersättning som intyget är avsett för.

I vissa fall, framförallt när det gäller socialtjänsten, kan begränsningar i arbetsförmågan intygas i ett brev eller vid ett möte med berörda parter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.