Publicerad 27 september 2021

Utbildning, vägledningar försäkringsmedicin

SKR har utvecklat flera vägledningar för planering av utbildningar inom försäkringsmedicin, två webbutbildningar i försäkringsmedicin samt en introduktion.

Patienter som söker hälso- och sjukvård kan, förutom vård och behandling, även behöva en bedömning av sjukdomens konsekvenser i relation till en aktuell försäkring. Det innebär att kliniskt verksamma läkare och övrig berörd hälso- och sjukvårdpersonal behöver särskild försäkringsmedicinsk kompetens.

Syftet med vägledningarna och webbutbildningarna är att stödja regionens arbete med kompetensutveckling. Högre kompetens ökar kvaliteten, och därmed patientsäkerheten, i ärenden som kräver försäkringsmedicinska bedömningar.

Vägledningar med kompetensmål

SKR har tagit fram sju vägledningar som kan användas av utbildningsansvariga, utbildare och handledare vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling. Fem vägledningar riktar sig till läkare och bygger den försäkringsmedicinska kompetensen i flera steg. Från grundläggande kunskaper till mer avancerade nivåer med förmåga till praktisk tillämpning. Två vägledningar riktar sig till funktionen för koordinering och till övrig berörd hälso- och sjukvårdspersonal.

Vägledningarna ger rekommendationer om kompetensmål och förslag på vad olika utbildningsmoment kan innehålla för att motsvara målen. Syftet är säkerställa att läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården får den kompetens de behöver för arbetet med försäkringsmedicinska frågeställningar.

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin – sju vägledningar

Webbutbildningar i klinisk försäkringsmedicin

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin är en webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. En webbutbildning finns även för AT/BT-läkare. Kurserna är en del av läkares kompetensutveckling i klinisk försäkringsmedicin och har tagits fram av SKR i samarbete med några regioners försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare. De motsvarar kraven i Socialstyrelsens målbeskrivningar för ST-läkares specialistutbildning b3 i Försäkringsmedicin samt delar av delmål a4, a5, b1 och b2. Kursen utgår ifrån SKR:s vägledning för kompetensutveckling i försäkringsmedicin.

Sedan juni 2021, finns även en introduktion till webbutbildningarna och en ordlista med förklaringar till försäkringsmedicinska begrepp.

Upplägg

Introduktionen är tänkt främst för utlandsutbildade läkare och läkare med äldre utbildningar som en ingång till ämnet och utbildningarna.

Kursen för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården består av fyra grundmoduler. Ett kunskapstest finns med möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

Kursen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Efter genomgångna grundmoduler och godkänt kunskapstest, kan ett kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens skrivas ut. Kursintyget undertecknas av ST-läkarens handledare. Även fördjupningsmodulerna har kortare kunskapstest, där diplom kan skrivas ut för respektive fördjupningsmodul som ST-läkaren genomgått. 

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin

Utbildningsmaterial och stöd koordineringsinsatser

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset