Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vilken typ av prognoser kommer regionen att få?

Enligt förordningen ska Försäkringskassan årligen, senaste den 15 oktober, ange antal utredningar till regioner som de har för avsikt att beställa från respektive region, inklusive beräknad kostnad för dessa. Prognosen ska först ha stämts av med regionen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.