Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vilken ersättning utgår för personal som deltar i Försäkringskassans obligatoriska utbildningar?

Utbildningarna som Försäkringskassan erbjuder är kostnadsfria och ersättning utgår för personalkostnader och resor.

Förordningen anger ett maxbelopp för ersättningarna till regionerna. Enligt Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1 ska den faktiska kostnaden för resor och övriga kostnader (13 § i förordningen) redovisas med skäligt belopp till Försäkringskassan som därefter ersätter regionerna. Samma regler gäller oavsett om deltagarna är anställda av regionen, inhyrda eller anställda i upphandlade verksamheter. Försäkringskassan anger i föreskrifterna hur regionerna ska redovisa sina kostnader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.