Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vilken ersättning får regionerna för kostnader för central administration?

Enligt förordningen kan Stockholm, Västra Götaland och Skåne för närvarande få högst 1 miljon kronor och övriga regioner högst 750 000 kronor för att utföra utredningarna. Regionerna ska styrka sina faktiska kostnader och i Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1 beskrivs hur detta ska gå till.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset