Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vilken ersättning får regionerna för kostnader för central administration?

Enligt förordningen kan Stockholm, Västra Götaland och Skåne för närvarande få högst 1 miljon kronor och övriga regioner högst 750 000 kronor för att utföra utredningarna. Regionerna ska styrka sina faktiska kostnader och i Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1 beskrivs hur detta ska gå till.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR