Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vilka underlag ska Försäkringskassan lämna till den vårdgivare som ska genomföra utredningen?

Försäkringskassan ska lämna medicinska handlingar som bedöms vara relevanta för att utförande enhet ska kunna göra utredningen. Där ingår också den försäkrades självskattning om hälsa och möjlighet att arbeta enligt Försäkringskassans eget formulär. Försäkringskassan ska även ge den försäkrade möjlighet att lämna kompletterande uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR