Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Varför ska Försäkringskassan ge ut föreskrifter inom försäkringsmedicinska utredningar och vad innebär dessa?

Föreskrifter bygger på lag och förordning, men är mera detaljerade. Försäkringskassan har bemyndigande att ge ut föreskrifter efter att Socialstyrelsen och regionerna har fått tillfälle att yttra sig. Föreskrifterna publicerades 2019 (FKFS 2019:01) och kompletterades 2020 (FKFS 2020:03).

Bemyndigandet ska ytterligare relegera förordningen när det gäller:

  • Metoder som ska användas vid utförande av försäkringsmedicinska utredningar.
  • Krav på personalens kompetens i fråga om de metoder som ska användas.
  • Skriftliga utlåtanden, dess innehåll och utformning.
  • Regionens redovisning av kostnader i samband med försäkringsmedicinska utredningar.
  • Uteblivande, sent återbud och ersättning och ersättning för resor vid utbildning.
  • Rutiner för utbetalning av ersättning till regionerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.