Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Varför anger förordningen att Försäkringskassan ska ge prognos för ett år istället för flera år?

Sannolikheten är större att prognosen blir mera träffsäker om den lämnas för ett år i taget och skapar bättre planeringsförutsättningar för regionen att tillhandahålla de försäkringsmedicinska utredningarna. Prognosen ska bygga på behovet och Försäkringskassans budgetanslag är numera mindre styrande.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset