Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär "skäligt belopp" för uteblivet besök eller sent återbud till en utredning eller utvidgad utredning?

Enligt föreskrifternas 5 § tar Försäkringskassan beslut om ersättning enligt förordningens 11 § med ett skäligt belopp för de kostnader som regionerna har lämnat uppgifter om att de har haft.

I Försäkringskassans föreskrifter 4 § förtydligas vad ett uteblivet besök eller sent besök innebär. Uteblivet besök innebär att den försäkrade inte infinner sig till ett besök, infinner sig till ett besök så sent att undersökningen inte kan genomföras eller infinner sig till ett besök men inte kan eller vill medverka till undersökningen. Sent återbud innebär att den försäkrade lämnar återbud till ett besök mindre än 48 timmar före besöket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.