Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär regionernas rätt till ersättning för kostnader för utförda försäkringsmedicinska utredningar?

En region får ersättning förutsatt att en utredning har kommit in till Försäkringskassan inom de tidsramar som anges i förordningens 8 §. Det maximala beloppet, alltså den högsta ersättningen som kan utgå, anges för utredning genomförd av läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och tolk. Ersättningen är densamma oberoende av om regionen utför sitt uppdrag i egen regi eller genom upphandlade utförare.

För att få ersättning måste regionerna styrka sina kostnader för genomförda utredningar. De regioner som upphandlar verksamhet redovisar den ersättning som överenskommits enligt avtal med upphandlade utförare. Regioner som genomför utredningar i egen regi ska styrka sina faktiska kostnader. Föreskrifterna FKFS 2019:1 reglerar hur detta ska gå till.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset