Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär det EU-beslut som förordningen hänvisar till i 9 §?

Europeiska kommissionens beslut (2012/21/EU) i enlighet med artikel 106.2 i EU-fördraget, handlar om undantag från förbudet mot statligt stöd när det gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Försäkringsmedicinska utredningar utgör ett sådant undantag eftersom de bedöms vara tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Därför kompenseras regionerna för tillhandahållande av dessa tjänster.

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda som styrker att statsstödet är förenligt med den gemensamma marknaden. Det gäller till exempel konkurrensneutralitet, som att inte gynna ett visst företag eller viss produktion. Det är också en förklaring till den omfattande redovisning som följer av denna förordning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR