Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad innebär att en region är återbetalningsskyldig om regionen har tagit emot ersättning som beviljats med felaktigt belopp eller som överstiger regionens kostnader?

Då statsstödsreglerna inte tillåter att ersättning utgår för mer än de faktiska kostnaderna finns krav på att en region som tar emot högre ersättning än vad de har haft kostnader för blir återbetalningsskyldiga (inklusive ränta). Om det blir aktuellt ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR