Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad gör utföraren om relevanta handlingar till beställd utredning saknas?

Om utförande enhet bedömer att de saknar relevanta handlingar för att kunna genomföra utredningen, ska enheten föra en dialog med Försäkringskassan för att komma fram till vilka handlingar som är relevanta. Om underlaget saknar någon väsentlig uppgift ska Försäkringskassan komplettera underlaget på vårdgivarens begäran.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.