Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

När ska det skriftliga utlåtandet komma in till Försäkringskassan?

Utredande enhet ansvarar för att det skriftliga utlåtandet inkommer till Försäkringskassan senast 25 vardagar efter att utföraren mottagit underlaget. Om Försäkringskassan har godkänt en utvidgad utredning får Försäkringskassan förlänga tiden med ytterligare högst 20 vardagar. Utredningstiden blir därför 25 vardagar vid utredning av läkare respektive maximalt 45 vardagar vid utvidgad AFU.

Om utförande enhet behöver mer tid utöver dessa 25 respektive 45 vardagar ska den regionala FMU-samordnaren kontaktas. Försäkringskassan kan då på regionernas begäran bevilja anstånd för att utöka tidsramen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.