Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Enligt 2 § i förordningen ska regionerna tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar i ärenden enligt socialförsäkringsbalken. Vilka utredningar avses?

Lagen gör det möjligt för Försäkringskassan att beställa utredningar inom hela socialförsäkringsbalken och inte enbart Socialförsäkringen. Denna förordning omfattar i dagsläget aktivitetsförmågeutredning (AFU) som är den utredningsform som Försäkringskassan tillhandahåller. Om andra utredningsformer ska omfattas, vilket inte är aktuellt för närvarande, behövs en översyn av förordningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.