Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Får uppgifter från en försäkringsmedicinsk utredning lämnas till ett kvalitetsregister?

Nej. Vid en försäkringsmedicinsk utredning görs ingen uppföljning av medicinsk kvalitet eller av kvaliteten av tidigare vårdinsatser. Inte heller utförs någon behandling och inga åtgärder sätts in för den försäkrade.

En försäkringsmedicinsk utredning är en utredning som genomförs vid ett tillfälle, den försäkrades hälsotillstånd följs inte upp över tid och någon återkoppling till den försäkrade görs inte efter det att utredningen är avslutad. Försäkringsmedicinska utredningar anses därför inte uppfylla syftet med nationella eller regionala kvalitetsregister.

Det är viktigt att uppföljning av de försäkringsmedicinska utredningarna görs av regionerna och utförare, men inte genom nationella eller regionala kvalitetsregister.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.