Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Får Försäkringskassan eller någon annan ha direktåtkomst till det försäkringsmedicinska utlåtandet hos en region eller en annan vårdgivare?

Nej. Endast den försäkrade som berörs av en försäkringsmedicinsk utredning får ha direktåtkomst till denna, med vårdgivarens medgivande. Se föregående fråga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR