Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Får den försäkrade spärra sina försäkringsmedicinska utlåtanden?

Ja. Det behövs dock inte eftersom försäkringsmedicinska utlåtanden och andra tillhörande handlingar inte får göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma företag.

Försäkringsmedicinska utlåtanden och andra tillhörande handlingar hos en utförare får inte heller göras tillgängliga för vårdgivare i ett system för en sammanhållen journalföring.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR