Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Varför har SKR tagit fram ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden?

Läkarintyget har tagits fram av SKR och arbetsgivarorganisationer för att tydliggöra patientens och arbetsgivarens behov av relevant medicinsk information tidigt i sjukfallet.

Ett tydligare läkarintyg för sjuklöneperioden bör förenkla för hälso- och sjukvården att utfärda intyg tidigt i ett sjukfall. Det minskar även risken för behov av kompletteringar av läkarintyg.

Läkarintyget innehåller de frågor som SKR bedömer att arbetsgivaren behöver ha kunskap om för att kunna ta ställning till om arbetstagaren har rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom, har rätt till sjuklön och om en eventuell anpassning av arbetsuppgifterna skulle göra det möjligt för hen att arbeta till viss del.

SKR ser att det finns behov av ett läkarintyg som stämmer överens med arbetsgivarnas ansvar och rådande regelverk, bland annat utifrån dataskyddsförordningen, GDPR, och Socialstyrelsens intygsföreskrift.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.