Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

När ska läkarintyg under sjuklöneperioden användas?

Patienten är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag åtta i sjuklöneperioden. I vissa fall kan patienten vara skyldig att lämna intyget tidigare.

Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden. Om sjukfallet vid en första bedömning bedöms passera dag 14 rekommenderar vi att du istället använder arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg, Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG 7804).

  • Patienten ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget.
  • Läkarintyget kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren.
  • Patienten kan se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se, patienten kan däremot inte ändra något av innehållet i läkarintyget.
  • Upplys gärna patienten om var läkarintyget finns och hänvisa till Mina intyg. Läkarintyget kan även användas tidigare i sjuklöneperioden, ett så kallat förstadagsintyg.

Mina läkarintyg hos 1177.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.