Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad kan konsekvensen bli för patienten om intyget är för kortfattat?

Patienten, i sin roll som arbetstagare, riskerar sin rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom om läkarintyget inte ger den information som arbetsgivaren behöver. Det kan då ses som olovlig frånvaro från arbetet och kan, under vissa förutsättningar, få arbetsrättsliga konsekvenser, exempelvis i ett uppsägningsförfarande.

Informationen i läkarintyget har även betydelse för den arbetsplatsinriktade rehabilitering som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att erbjuda individen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.