Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Vad är det för skillnad på Försäkringskassans läkarintyg om sjukpenning FK 7804 jämfört med arbetsgivarversionen, AG 7804?

Skillnaden är mycket liten. I AG 7804 är patientens diagnos valbar, läkaren måste göra ett aktivt val om diagnosen ska vara med i intyget eller inte. I utskriften av intyget är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp. Intyget har även ett nytt namn och rubrik.

I AG 7804 finns i stort sett samma frågor som i Försäkringskassans läkarintyg. Informationen i Försäkringskassans läkarintyg kan enkelt föras över till och återanvändas i läkarintyget till arbetsgivaren. I Webcert finns också ifyllnadsstöd som handlar om arbetsgivaren istället för Försäkringskassan. Läkarintyg till patientens arbetsgivare behöver signeras på nytt eftersom det blir ett nytt intygande av information.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.