Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Kan jag ändra i informationen som hämtas från Försäkringskassans läkarintyg?

Ja. Tänk dock på vilken information som arbetsgivaren behöver utifrån sitt rehabiliteringsuppdrag, se även fråga 10.

Så mycket som möjligt av informationen från Försäkringskassans läkarintyg bör återanvändas för att arbetsgivarna ska få tillräcklig information för sitt uppdrag och ansvar inom sjukskrivning och rehabilitering. Arbetsgivaren har motsvarande behov av information som Försäkringskassan, dels på grund av arbetsgivarens omfattande rehabiliteringsansvar, dels på grund av att det underlättar samverkan med Försäkringskassan.

Om arbetsgivaren inte erhåller tillräcklig och relevant information kan arbetsgivaren begära av individen att läkarintyget behöver kompletteras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.