Publicerad 20 september 2023

8. Hur hanterar ni kostnader för forskning/utveckling (FOU)?

  • Vi har inga kostnader för FOU: 2
  • Samtliga kostnader för FOU finns med: 1
  • Vi exkluderar samtliga kostnader för FOU: 15
  • En del av dessa kostnader finns med i underlaget: 3

De flesta exkluderar samtliga kostnader för FOU.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.