Publicerad 20 september 2023

7. Finns kostnader för sjuktransporter under ett pågående
slutenvårdstillfälle med i ert KPP?

  • En del av dessa kostnader finns med i underlaget: 3
  • Ja, vi tar med sjuktransportkostnader som utförs under ett pågående vårdtillfälle: 3
  • Nej, alla kostnader för sjuktransporter under ett vådtillfälle har exkluderats: 9
  • Nej, vi har inga sjuktransporter under ett vårdtillfälle: 6

Halland, Västmanland och Östergötland tar med kostnader för sjuktransport under pågående slutenvårdstillfälle.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.