Publicerad 20 september 2023

5. Hur hanterar ni kostnader för rekvisitionsläkemedel i ert KPP?

  • All kostnad för rekvisitionsläkemedel fördelas ut schablonmässigt på vårdkontakterna: 6
  • All kostnad för rekvisitionsläkemedel fördelas ut till rätt vårdkontakt med rätt kostnad: 2
  • Blandad hantering: 13
  • Vi har inga kostnader för rekvisitionsläkemedel: 0

Flertalet av regionerna/sjukhusen har en blandad hantering där de både kan knyta vissa läkemedel till rätt kontakt och fördelar kostnader schablonmässigt. Östergötland och VGR fördelar rätt kostnad till rätt kontakt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.