Publicerad 20 september 2023

4. Har ni kostnader för patienhotell i ert KPP och hur har ni fördelat den?

  • Nej: 9
  • Ja, och kostnaden fördelas schablonmässigt till berörda kliniker: 9
  • Ja, och kostnaden fördelas till rätt vårdkontakt: 3

Av de vårdgivare som har patienthotell är det Norrbotten, Skåne och Karolinska som fördelar kostnaden till rätt kontakt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.