Publicerad 20 september 2023

3. Hur hanterar ni kostnader för AT/ST-läkare?

  • 48 % : Samtliga kostnader för at/ST-läkare finns med i KPP.
  • 52%: En del av kostnaderna finns med i underlaget för vårt KPP.

10 av 21 har med samtliga kostnader för AT/ST-läkare. Det visar på svårigheten att särskilja kostnaderna för AT/ST-läkare. Det riktiga är att endast ha med kostnader för AT/ST-läkare när de utför vård som registreras som vårdkontakt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.