Publicerad 20 september 2023

2. Har ni haft större investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier som kostnadsförts direkt på resultaträkningen och belastat KPP?

  • Nej, alla större investeringar har hanterats via balansräkningen och skrivs av planenligt: 21
  • Ja: 0

Ingen har kostnadsfört större investeringar direkt i resultaträkningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.