Publicerad 20 september 2023

10. Använder ni något system för vårdtyngdsmätning på
slutenvårdsavdelning för att differentiera omvårdnadskostnaden
per inneliggande patient? (förutom IVA)

  • Ja: 1
  • Nej: 20

Skåne (SUS) uppger att man använder vårdtyngdsmätningssystem på Thorax.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.