Publicerad 1 april 2021

Om KPP

SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården. Systemet benämns Kostnad per patient – KPP och innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

Arbetet sker i nära samarbete med representanter för regioner och sjukhus. KPP-databasen är underlag till viktberäkningar för NordDRG.

Fyra huvuduppgifter

Arbetet med KPP, kostnad per patient, har fyra uppgifter:

  • Att verka för att enhetliga principer används i KPP-beräkningar så att jämförelser underlättas.
  • Att sammanställa KPP-data från sjukhusen för varje år i en databas, den så kallade KPP-databasen.
  • Att i samarbete med Socialstyrelsen förvalta och utveckla NordDRG. Detta sker inom ramen för ett gemensamt nätverk, Nätverket för patientklassificering (NPK).
  • Att i samarbete med regioner och sjukhus utveckla metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården med hjälp av KPP- och DRG-data. Grunden för detta arbete är KPP-databasen.

NPK:s arbetsplan för 2020 (PDF) Pdf, 140 kB.

Nätverk

Merparten av regionerna har idag infört eller är på väg att införa KPP-redovisning. För att uppnå nationell samstämmighet inom KPP-området har ett antal grupper och nätverk bildats:

  • En grupp med KPP-kontaktpersoner från samtliga regioner.
  • Ett nätverk för KPP-arbetet inom somatik och psykiatri. Gruppen träffas cirka 2 gånger per år.
  • En expert/referensgrupp för utvecklingen av KPP-principer och modell. Gruppen består av cirka 10 personer med bred och mångårig erfarenhet inom KPP-området.

Beskrivning av KPP-organisationen (PDF) Pdf, 26 kB.

Kontaktpersoner i regioner för KPP (PDF) Pdf, 200 kB.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset