Publicerad 12 augusti 2021

Om KPP

SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården. Systemet benämns Kostnad per patient – KPP och innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

Arbetet sker i nära samarbete med representanter för regioner och sjukhus. KPP-databasen är underlag till viktberäkningar för NordDRG.

Fyra huvuduppgifter

Arbetet med KPP, kostnad per patient, har fyra uppgifter:

  • Att verka för att enhetliga principer används i KPP-beräkningar så att jämförelser underlättas.
  • Att sammanställa KPP-data från sjukhusen för varje år i en databas, den så kallade KPP-databasen.
  • Att i samarbete med Socialstyrelsen förvalta och utveckla NordDRG. Detta sker inom ramen för ett gemensamt nätverk, Nätverket för patientklassificering (NPK).
  • Att i samarbete med regioner och sjukhus utveckla metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården med hjälp av KPP- och DRG-data. Grunden för detta arbete är KPP-databasen.

NPK:s arbetsplan för 2020 (PDF) Pdf, 140 kB.

Nätverk

Merparten av regionerna har idag infört eller är på väg att införa KPP-redovisning. För att uppnå nationell samstämmighet inom KPP-området har ett antal grupper och nätverk bildats:

  • En grupp med KPP-kontaktpersoner från samtliga regioner.
  • Ett nätverk för KPP-arbetet inom somatik och psykiatri. Gruppen träffas cirka 2 gånger per år.
  • En expert/referensgrupp för utvecklingen av KPP-principer och modell. Gruppen består av cirka 10 personer med bred och mångårig erfarenhet inom KPP-området.

Beskrivning av KPP-organisationen (PDF) Pdf, 26 kB.

Kontaktpersoner i regioner för KPP (PDF) Pdf, 200 kB.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset