Publicerad 11 mars 2021

Nationell jämförelse av vårdprocesser

Här presenteras jämförelser – benchmarking – av några olika vårdprocesser utifrån KPP-data och kvalitetsindikatorer i den somatiska vården.

För att kunna bedöma effektivitet i vården är det nödvändigt att kostnader och kvalitet analyseras i ett sammanhang. KPP tillsammans med kvalitetsdata ger ett bra verktyg för att se över vårdprocessers organisation och innehåll. Jämförelserna leder till ökad kunskap och utifrån resultaten kan utvecklingsarbeten sättas igång.

I det nationella KPP-arbetet, som initierats av ekonomidirektörsnätverket, har en ansvarig från respektive region med KPP hållit i arbetet på hemmaplan. Tillsammans med ansvariga på respektive sjukhus har jämförelser och analyser gjorts.

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset