Publicerad 13 augusti 2021

Nationell jämförelse av vårdprocesser

Här presenteras jämförelser – benchmarking – av några olika vårdprocesser utifrån KPP-data och kvalitetsindikatorer i den somatiska vården.

För att kunna bedöma effektivitet i vården är det nödvändigt att kostnader och kvalitet analyseras i ett sammanhang. KPP tillsammans med kvalitetsdata ger ett bra verktyg för att se över vårdprocessers organisation och innehåll. Jämförelserna leder till ökad kunskap och utifrån resultaten kan utvecklingsarbeten sättas igång.

I det nationella KPP-arbetet, som initierats av ekonomidirektörsnätverket, har en ansvarig från respektive region med KPP hållit i arbetet på hemmaplan. Tillsammans med ansvariga på respektive sjukhus har jämförelser och analyser gjorts.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset