Publicerad 6 april 2021

KPP Somatik

Utvecklingen av KPP inom den specialiserade somatiska sjukvården har pågått sedan början av 1990-talet. Idag har 20 regioner KPP-system i drift vilket innebär att närmare 90 procent av slutenvården är KPP-beräknat. För öppenvården är motsvarande siffra 70 procent.

Den information som genereras lagras i KPP-databasen och används i direkta jämförelser mellan sjukhus och regioner. Den utgör även underlag för de retrospektiva och prospektiva DRG-vikter som beräknas varje år.

Retrospektiva DRG-vikter CC-grupperat SV+ÖV 2012–2019 (Excel)  Excel, 145 kB.

Retrospektiva DRG-vikter SV 1997–2012 (Excel)  Excel, 147 kB.

Prospektiva DRG-vikter, Socialstyrelsen

Vårdkostnader NordDRG

Rapporten är en sammanställning av material från den nationella kostnadsdatabasen för somatisk vård och redovisar bland annat genomsnittskostnader, mediankostnader och mått för NordDRG:s förklaringsvärde. Sammanställningen är framtagen inom ramen för nätverket NPK, Nätverket för PatientKlassificering som är ett samarbete mellan SKR och Socialstyrelsen.

Vårdkostnader 2019 för NordDRG (PDF) Pdf, 1 MB.

Nätverk för somatikens KPP-frågor

Ett nätverk för somatikens KPP-frågor har etablerats där representanter från alla sjukhus som arbetar med KPP eller planerar att börja med KPP är välkomna. Nätverket träffas 2 gånger/år.
Alla dokument med beröring till nätverkets arbete samlas på Projektplatsen. Behörigehet krävs för att komma åt projektplatsen.

Projektplatsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset