Publicerad 6 april 2021

Insamling av KPP-data

Här finns information och anvisningar för inlämning av KPP-data. Insamling av KPP-data till SKR görs årsvis under våren, april–maj.

Anvisningar inför inlämningen skickas ut till uppgiftslämnarna i mitten på december året före.

Anvisningar, layout inrapportering till nationella KPP-databasen för somatik och psykiatri (PDF) Pdf, 2 MB.

Förutsatt att inlämning sker i tid kan KPP-databasen vara uppdaterad med fjolårets data och tillgänglig på SKR:s webb i slutet av juni.

Tillgång till FTP-plats

Inlämning av textfiler sker via SKR:s FTP-plats. Fyll i formuläret nedan för att få behörighet och mer information.

Samtliga fält är obligatoriska.
Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset