Publicerad 6 april 2021

Insamling av KPP-data

Här finns information och anvisningar för inlämning av KPP-data. Insamling av KPP-data till SKR görs årsvis under våren, april–maj.

Anvisningar inför inlämningen skickas ut till uppgiftslämnarna i mitten på december året före.

Anvisningar, layout inrapportering till nationella KPP-databasen för somatik och psykiatri (PDF) Pdf, 2 MB.

Förutsatt att inlämning sker i tid kan KPP-databasen vara uppdaterad med fjolårets data och tillgänglig på SKR:s webb i slutet av juni.

Tillgång till FTP-plats

Inlämning av textfiler sker via SKR:s FTP-plats. Fyll i formuläret nedan för att få behörighet och mer information.

Samtliga fält är obligatoriska.
Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset