Publicerad 11 november 2020

Gemensamt ramverk

Standardisering är ett av tre prioriterade områden inom Vision e-hälsa 2025. StandIN3, Gemensamt ramverk av standarder för interoperabilitet är ett pågående projekt där SKR samarbetar med Swedish Medtech och Inera AB. Projektet pågick till april 2019.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset