Publicerad 13 december 2021

Tröskelvärdena höjs den 1 januari 2022

Nya tröskelvärden gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning

Tröskelvärdet för varor och tjänster för kommuner och regioner i LOU höjs till 2 236 731 SEK för LUF höjs det till 4 483 865 SEK. Tröskelvärdet för byggentreprenader höjs till 55 991 099 SEK. Tröskelvärdet för sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjs till 7 802 550 SEK.

Bakgrund

För upphandlingar som omfattas av LUK höjs tröskelvärdet till 55 991 099 SEK och gränsen för direktupphandling till 2 799 554 SEK.

Gränserna för direktupphandling kommer under januari att vara 626 284 SEK för LOU och 1 165 804 SEK för LUF men höjas den 1 februari till 700 000 SEK respektive 1 200 000 SEK, se ovan.

Nya beloppsgränser för 2022, Upphandlingsmyndigheten

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR