Publicerad 13 december 2021

Nya nationella regler för upphandling

Riksdagen har beslutat att de nya reglerna gällande upphandling som omfattas av 19 kap. i LOU och LUF och införandet av ett nytt kapitel om direktupphandling träder i kraft den 1 februari 2022.

Bakgrund

I tidigare nyhetsbrev har vi informerat om de förslag som regeringen tagit fram som rör nationell upphandling, det vill säga upphandling som omfattas av 19 kap. i LOU och LUF och införandet av ett nytt kapitel om direktupphandling.

Nu har riksdagen beslutat att de nya reglerna ska införas. De träder i kraft den 1 februari 2022.

Syftet med ändringarna är att förenkla reglerna. Utgångspunkten är de grundläggande principerna och målsättningen har enligt regeringen varit att behålla bestämmelser som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande myndigheterna och enheterna och samtidigt ge skydd åt leverantörerna.

Kravet på att använda ett visst förfarande tas bort. De upphandlande myndigheterna och enheterna får själva utforma förfarandet i varje upphandling.

Därutöver innehåller kapitlet bland annat regler dokumentation, om beslut, om förlängning av anbudstid, att åberopa annat företags kapacitet och om onormalt låga anbud. Begreppet direktupphandling får en ny definition och fasta beloppsgränser om 700 000 SEK i LOU och 1 200 000 SEK i LUF.

För upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjs gränsen för direktupphandling till EU:s tröskelvärde, det vill säga drygt 7.7 MSEK. I dessa tjänster ingår bland annat utbildningstjänster, hotell- och restaurangtjänster och vissa juridiska tjänster.

Det införs vidare en möjlighet att direktupphandla när en upphandling har blivit överprövad. Lagen om upphandling av koncessioner, LUK, ändras inte.

Ett förenklat upphandlingsregelverk (Prop 2021/22:5), regeringen

Den 19 januari håller SKR ett seminarium om de nya reglerna. Anmälningslänk återfinns under rubriken Kommande kurser och seminarier.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR