Publicerad 20 december 2021

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Förmån av fri parkering föreslås vara skatte- och avgiftsfritt under ytterligare en tid.

Den sedan våren 2020 tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen föreslås förlängas t.o.m. den 31 mars 2022. Nuvarande skattefrihet upphör att gälla den 31 december 2021. Syftet med den föreslagna förlängningen är att underlätta för arbetsgivare att erbjuda gratis parkering under pågående pandemi . Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 men gälla förmån som lämnas fr.o.m. den 1 januari 2022.

Förslaget har remitterats till bl.a. Sveriges Kommuner och Regioner. Svar ska lämnas senast den 7 januari 2022.

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering, regeringen

Tidigare publicerad artikel om förlängd skatte- och avgiftsfrihet

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR