Publicerad 26 februari 2021

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet

Förslag om förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.

Förslaget är ute på remiss. Svaren ska lämnas till Finansdepartementet senast den 12 mars 2021.

SKR framförde i skrivelse till Finansdepartementet den 15 december 2020 önskemål om en förlängning av skatte- och avgiftsfriheten.

SKR:s skrivelse till Finansdepartementet (PDF) Pdf, 155 kB.

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen föreslås nu att under ytterligare en tid vara skatte- och avgiftsfri. Även den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för gåvor som en arbetsgivare kan ge till sina anställda föreslås förlängas. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021. Den ska dock gälla förmån som lämnas från och med den 1 januari 2021.

Finansdepartementets PM, Regeringen (PDF)

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset