Publicerad 26 februari 2021

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet

Förslag om förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.

Förslaget är ute på remiss. Svaren ska lämnas till Finansdepartementet senast den 12 mars 2021.

SKR framförde i skrivelse till Finansdepartementet den 15 december 2020 önskemål om en förlängning av skatte- och avgiftsfriheten.

SKR:s skrivelse till Finansdepartementet (PDF) Pdf, 155 kB.

Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen föreslås nu att under ytterligare en tid vara skatte- och avgiftsfri. Även den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för gåvor som en arbetsgivare kan ge till sina anställda föreslås förlängas. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2021. Den ska dock gälla förmån som lämnas från och med den 1 januari 2021.

Finansdepartementets PM, Regeringen (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset